Purso – en internationell aluminiumexpert

Finsk belysningsexpertis

Purso SNEP®-armaturerna representerar nordisk belysningsexpertis i toppklass och är ett varumärke som ägs av Purso Oy. Purso designar och tillverkar högklassiga belysningslösningar i aluminium med finsk sakkunskap.

 

Purso Oy har byggt upp en stark position som en mångsidig, internationellt verksam expert. Utöver belysningar designar och producerar företaget lösningar i aluminium för olika industrisektorer samt systemlösningar för fasader. Vi är 250 personer och företagets omsättning är cirka 90 miljoner euro. Purso Oy belönades som århundradets företagare i Nokia år 2017.

Purso SNEP®-armaturerna har ett litet kolavtryck

Purso Greenline är den första produktlinjen i Finland av återvunnet aluminium och en av de första i hela världen. Purso SNEP®-armaturerna tillverkas till 100 procent av återvunnet Purso Greenline-aluminium.

Purso-produkterna har dessutom en produktspecifik miljödeklaration (EPD) som baseras på internationella standarder. Miljödeklarationen, som är godkänd av opartisk tredje part, innehåller produktens miljöeffekter under hela livscykeln.

Energiförbrukningen för tillverkning av råmaterialet minskar med 95 %

Materialåtervinningen sparar på naturen och förbrukar endast cirka 5 procent av den energimängd som krävs för tillverkning av s.k. primäraluminium.

Energibesparingen, återvinningsbarheten och miljöprestandan anger att kunden agerar ansvarsfullt i sin verksamhet. Samtidigt förbättras kundens egen återvinningsgrad. Aluminium är ett utmärkt material för återvinning, eftersom kvaliteten bibehålls.